A kutyaütő egy elég gyakori szó, nagyjából mindenki tudja, hogy haszontalan, hozzá nem értő embert jelent, de mégis, az eredeti jelentése kicsit azért több ennél. Alapvetően egy eszköz, amivel a kutyákat ütötték, másodrészt pedig egy személy, aki ezt végezte.

[…] nemcsak eszközt, hanem személyt is jelölhet, mégpedig rendszerint egy kisebb-nagyobb társaságnak, csoportnak azt a tagját, aki társaitól távol tartja a kutyákat. […] az a gyerek, akit a névnapon vagy ünnepnapon köszönteni menő gyerekek magukkal visznek, hogy a kutyát üsse, amíg ők a köszöntőverset éneklik; ezért a kapott pénznek egy részét neki adják.

Jó kérdés, hogy miért kellett ütni a kutyát?

Ennek a szokásnak — írja — ősi értelme az lehetett, hogy az ártószellemet: a kutya képében rejtőző ördögöt akarták a jókívánságok, áldozások idején ártalmatlanná tenni, sőt megfélemlíteni, hogy ne akadályozhassa meg a jókívánságok megfogamzását.

(Forrás: Rácz Endre)